Bezoek aan de Turkse Sociale en Culturele Vereniging

Regelmatig bezoekt GroenLinks de Turkse Sociale en Culturele Vereniging. Afgelopen zondag was er een bijzondere reden voor ons bezoek, namelijk de presentatie van twee jonge kandidaat-raadsleden met Turkse wortels: Fatih Oduncu en Sinan Ozkaya.

Na een welkomstwoord door Hasan Karadirek, voorzitter van de Turkse Sociale en Culturele Vereniging, beet Fatih het spits af. Fatih stelde zich zelf voor en vertelde waar GroenLinks in Delft voor staat. Vervolgens presenteerde Sinan Ozkaya, nummer 8 op de kandidatenlijst, zich aan de aanwezigen.

Er volgde een levendige discussie over tal van onderwerpen. Over de zorgen van vooral de eerste generatie over de steeds maar stijgende ziektekostenpremies en kwalitatief minder wordende zorg bijvoorbeeld. Misschien meer een onderwerp van de landelijke politiek, maar op Delfts niveau wordt er wel (financiele) ondersteuning geboden.

Ook zaken die in buurt spelen kwamen ter sprake: de parkeergelegenheid bij de moskee (nu en als de sporthal Buitenhof af is), de versmalling van de Papsouwselaan en de situatie in de Gilliswijk. De discussie over het eerste onderwerp ontlokte een vurig pleidooi van Sinan voor de fiets. Hij vroeg de aanwezigen waarom er toch  zo veel over de auto gepraat wordt en noemde zijn moeder als goed fietsvoorbeeld omdat zij al 30 jaar overal op de fiets naar toe gaat in Delft.   

Een terugkerend gespreksthema is ook de moeite die Turkse jongens en meiden hebben om stageplekken te vinden. Saskia Bolten had goed nieuws, want eerder deze maand maakte zij al bekend dat de gemeente Delft 200 jongeren extra gaat helpen aan een baan, stage en/of opleiding. Delft krijgt hiervoor van het rijk ruim vijf ton.

We kijken terug op een goede bijeenkomst met kritische vragen, goede discussies in een prettige sfeer.