Delft moet Haags geld voor de fiets claimen

Delft werkt hard aan de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen bij de stations. Gelukkig trekt de rijksoverheid nu ook extra geld uit voor stallingsplaatsen. GroenLinks roept het Delftse college op snel een beroep te doen op Den Haag voor extra geld voor de fiets in Delft en in het bijzonder voor fietsparkeerplaatsen.

In het voorjaar stelde GroenLinks samen met STIP schriftelijke vragen over het aantal fietsenparkeerplaatsen dat bij het nieuwe station is gepland. Naar verwachting zijn de 5000 geplande fietsenstallingen niet voldoende. In mei steunde de gemeenteraad onze motie waarin het college werd verzocht te onderzoeken waar extra stallingen geplaatst kunnen worden. Het college heeft dit opgepakt en heeft nu voorgesteld geld te reserveren voor 2000 extra fietsplekken bij het nieuwe station.

Een mooi resultaat. Maar 7.000 stallingsplaatsen zullen in de toekomst onvoldoende zijn. Naar verwachting zijn er op  termijn 12.000 plekken nodig, o.a. door de groei van het aantal studenten aan de TU Delft en de komst van twee nieuwe hogescholen.

Gelukkig heeft staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer) de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet 70 miljoen extra wil uittrekken om het fietsen aantrekkelijker te maken. 35 miljoen gaat daarvan naar het uitbreiden van de fietsenstallingen bij de stations. Huizinga schrijft o.a.: "De fiets is een essentieel vervoermiddel om Nederland nu en in de toekomst in beweging te houden. Zonder de fiets zou het verkeer in Nederland onherroepelijk vastlopen. Fietsen is praktisch, gezond en goed voor het milieu. Het kabinet wil daarom meer mensen vaker laten fietsen.

GroenLinks roept het Delftse college op snel contact op te nemen met Den Haag om extra geld te claimen voor de fiets in Delft en in het bijzonder voor extra fietsparkeerplaatsen bij de stations.