DUWO wil nog steeds van huurders af

Vorig jaar januari vroeg GroenLinks aandacht voor de dreigende uitzetting van huurders door woningcorporatie Duwo. Een jaar later wil Duwo nog steeds de doorstroming in studentenhuisvesting forceren tegen de huurbeschermingswet in.

Het gebrek aan voldoende huisvesting voor het groeiende aantal studenten in Delft is voor studentenhuisvester Duwo aanleiding het rendement van de voorraad studentenwoningen te verhogen. Uitgangspunt daarbij is voor Duwo dat deze woningen ook daadwerkelijk door studenten worden bewoond. Om dit te bereiken krijgen zittende studerende bewoners een campuscontract aangeboden waarin staat dat de woning na beëindiging van de studie binnen zes maanden wordt verlaten. Als huurders dit campuscontract weigeren zegt Duwo de huurovereenkomst op, op grond van het ten onrechte weigeren van een redelijk aanbod. Indien een huurder niet of niet meer studeert zegt Duwo, wegens dringend eigen gebruik, de huur ook op en moet er binnen zes maanden verhuisd worden.

Al ruim een jaar probeert Duwo op deze manier af te komen van huurders die een geldig lopend huurcontract hebben voor onbepaalde tijd en huurders in woningen die tot voor kort deel uitmaakten van de reguliere woningmarkt. De Juridische Toezichtcommissie van de Algemene Bewonersorganisatie ABo is het niet eens met het steeds verder gaande beleid van Duwo. De bewonerscommissie vraagt zich af hoe dit beleid zich verhoudt tot het statutaire doel van de woningcorporatie als huisvester van meerdere doelgroepen, zowel jongeren als ouderen. Daarnaast verwijt de commissie Duwo al jaren veel te weinig te hebben gedaan aan de eigen taakstelling door het niet oplossen van het groeiende tekort aan jongeren en studentenhuisvesting.   

GroenLinks deelt de mening van de toezichtcommissie dat Duwo tegen de huurbeschermingswet handelt. Zittende huurders kunnen door die wet geen ander nadelig huurcontract aangeboden krijgen. Het aanbieden van een campuscontract kan pas aan een nieuwe huurder. Wij vinden dan ook dat zittende huurders met een geldig huurcontract beschermd moeten blijven, dat Duwo moet stoppen met het dwingen van huurders om een campuscontract te tekenen en deze contracten alleen bij nieuwe verhuur kan toepassen waardoor er langzaamaan toch meer studentenwoningen bij komen. Wij herhalen de vraag van vorig jaar aan wethouder Rensen om bij verhuurder Duwo op te komen voor de belangen en bescherming van de huurders, maar nu ook Duwo te verzoeken zich toch echt aan de wettelijke regels te houden.

Lees hier het artikel van januari 2008