Vervolg Ledenvergadering op 8 mei!

Het vervolg van de ledenvergadering van 1 april vindt plaats op donderdag 8 mei (en dus niet op 14 mei, zoals even gesuggereerd is!). In het bijzonder wordt daarop de stand van zaken bij de Collegeonderhandelingen verder besproken.

Op de agenda staan nog de volgende (deels) overgebleven punten:

1. Verkiezing van bestuursleden: penningmeester (vacature Martin Zoetmulder) en bestuurslid (vacature Simone de Jonge). Simone stelt zich herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van de afdeling, Paul de Graaf: (015) 262 48 32 of p.degraaf@groenlinksdelft.nl.

2. Toelichting op de stand van zaken bij de Collegeonderhandelingen.

3. Mededelingen uit de Campagnecommissie.

Aanvang 20:00 uur. Locatie: Freinet School Delft, locatie Jac P Thijsse, Frederik van Eedenlaan 12a.