Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst GroenLinks Delft voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

GroenLinks Delft heeft op woensdag 13 november haar Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadverkiezingen van maart volgend jaar vastgesteld. Ook is toen Fleur Norbruis gekozen als lijsttrekker. Tweede op de lijst is Stephan Brandligt; tevens wethouderkandidaat.

In het programma legt GroenLinks de nadruk op de thema’s werk, zorg, duurzame energie en groen. Duurzame investeringen creëren werk, bijvoorbeeld door programma’s voor de isolatie van woningen, het plaatsen van zonnecellen en verbeteren van de kringloop economie. GroenLinks wil dat iedereen mee kan doen - door betaald werk of vrijwilligerswerk. Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen die het op eigen kracht niet lukt, worden onder­steund door de gemeente. De zorg wil GroenLinks beter en dichter bij huis organiseren. Behoud van groen in en rond Delft en het duurzamer maken van Delft blijft voor GroenLinks een speerpunt. Evenals de inzet op een goede samenwerking tussen gemeente, maat­schappelijke organisaties, ondernemers en burgers in Delft.

Onder dit bericht vindt u het volledige programma.

Voorts is op die zelfde ledenvergadering Fleur Norbruis gekozen als lijsttrekker voor GroenLinks in Delft. Zij is de afgelopen 4 jaar als fractievoorzitter actief geweest in de raad en wordt ook voor de komende periode het boegbeeld van GroenLinks in Delft. Tweede op de lijst is Stephan Brandligt; sinds juli 2012 wethouder voor GroenLinks met als portefeuille Participatie en Duurzame Ontwikkeling. Stephan is ook aangewezen als wethouderskandidaat indien GroenLinks na de verkiezingen een wethouder mag leveren; anders keert hij terug als raadslid. Op de rest van de lijst is gekozen voor een mix van vernieuwing en ervaring. Op nummer drie staat Ingrid Lips. Ingrid is in een verder verleden al eens raadscommissielid geweest, en is werkzaam in een beleidsfunctie in de zorgsector. Ook nummer vier op de lijst van GroenLinks is een nieuwkomer: Frank van Vliet. Frank is projectmanager op het gebied van ruimtelijke ordening en infrastructuur, en momenteel nog voorzitter van de Stichting Centrummanagement. Op de vijfde plaats staat het huidige raadslid en student politicologie Sinan Ozkaya. Klaas Herrema, architect en momenteel al lid van de raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte, staat op de zesde plaats. Daarna volgen Irene van Zeeland (7), Dominique Bentvelsen (8), Margreet de Wit (9) en Enna Rörig (10).

De verdere lijst:

11    Michael Bentvelsen

12    Catherine Bij de Vaate

13    Tamim Wakili

14    Lucie Cunningham

15    Stijn van Liefland

16    Jurriaan Huisman

17    Gera Schäperclaus

18    Rens Beijer

19    Paul de Graaf

20    Corina Heuvelman

21    Geert Bergsma

22    Simone de Jonge

23    Wim Klapwijk

24    Marjoke Turkenburg

25    William van Treuren

26    John Stals

27    Tijn Noordenbos

28    Wim Bot

29    Rik Grashoff

30    Ron Witsenboer