Recht op jeugdzorg voor illegale kinderen moet blijven!

GroenLinks wil dat ook ongedocumenteerde kinderen recht houden op jeugdzorg. Ze mogen niet de dupe zijn van het VVD/PvdA regeringsbeleid. Staatssecretaris Van Rijn (PvdA) wil dat kinderen zonder verblijfspapieren niet meer onder de nieuwe Jeugdwet vallen. Dit voorstel is in strijd met internationale verdragen. Zoals het VN-Kinderrechtenverdrag wat Nederland in 1995 ondertekend en bekrachtigd heeft. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman dient een wijzigingsvoorstel in zodat de jeugdwet ook gaat gelden voor kinderen zonder verblijfsstatus.

“In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVKR) is zeer duidelijk afgesproken dat kinderen niet het slachtoffer mogen worden van de rechtspositie of omstandigheden van de ouders. Het zou bijzonder triest zijn als Nederland zijn handtekening onder het kinderverdrag zo zou verloochenen”, aldus Voortman.*

Het raakt ons ook in Delft. In 2015 wordt de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. Het is toch niet te vatten dat Delft straks bij wet deze kinderen geen jeugdzorg (meer) aanbieden mag! Kinderrechten en Mensenrechten dienen de basis te vormen voor alle wetgeving en beleid van de overheid. Ook dichtbij, hier in Nederland, en zeker in Delft.

* Bron: Ongedocumenteerde kinderen hebben recht op jeugdzorg

Zie ook: Mensenrechten: ook voor Delft en voor kinderen. Ons goed recht GroenLinks Delft tegen het strafbaar stellen van illegaliteit