Nieuws van Klaas Herrema

GroenLinks steunt ambities voor Gillisbuurt

GroenLinks ziet al langer kansen voor een duurzaam, kwalitatief en sociaal sterker Buitenhof. De toenemende tweedeling tussen buurten waar vooral mensen met lagere inkomens wonen en buurten met midden- en hoge inkomens moet stevig worden aangepakt. Er is flink wat werk te doen om de kwaliteit van buurten weer in balans te brengen en gelijktijdig de stad te verduurzamen. In Buitenhof liggen op dat vlak een hoop kansen. Deze woonwijk is toe aan verbetering. GroenLinks is blij met de ambities die de gemeente Delft samen met Woonbron uitspreekt voor de Gillisbuurt. De verbeteringen in de buurt worden niet alleen gerealiseerd met zichtbare ingrepen in het straatbeeld, maar ook met minder zichtbare sociale plannen. Het is precies de aanpak die we vanuit GroenLinks nastreven; iets dat samen met buurtbewoners en maatschappelijke instellingen gemaakt wordt.

Lees verder

Delft is groene stad met meeste bomen

De Groene Amsterdammer publiceerde een interessant onderzoek naar de groenste buurten van Nederland. De Aart van der Leeuwbuurt staat in de top-10 met een boomkroonoppervlak van 62%. Van alle grote steden heeft Delft de meeste bomen. GroenLinks is daar super trots op. Het planten van een boom is de simpelste maatregel voor verkoeling, CO2-opslag en fijnstofvermindering. Voor een gezonde leefomgeving zijn bomen van onschatbare waarde. GroenLinks onderstreept het belang van bomen in de stad. Een groene boomrijke omgeving is een prettige plek om te wonen en is heel goed bestand tegen het veranderende klimaat.

Lees verder

Klimaatadaptieve bouwplannen

GroenLinks vindt dat de gemeente, met de enorme bouwopgave waar Delft voor staat, zo veel mogelijk ambities op het gebied van klimaatadaptatie moet zien te realiseren. Zowel woon- als werkgebouwen moeten bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Gebouwen zijn geen wegwerpproducten; we bouwen ze voor de komende 80 jaar of langer. We moeten dus kijken naar de klimaatscenario’s van 2050 en verder. Sommige onderdelen van die scenario’s, zoals wateroverlast en hittestress doen zich nu al voor. En dus moet je bouwplannen klimaatbestendig maken.

Lees verder

Onbeperkte vrije rol voor stadsbouwmeester

GroenLinks staat acher de opzet van een Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. Helaas wordt de voorgestelde rol van de stadsbouwmeester binnen de nieuwe kwaliteitsketen ernstig beperkt. Het rapport “Herijking kwaliteitsketen en rol stadsbouwmeester” concludeert dat de stadsbouwmeester zich alleen op afstand mag bemoeien met uitsluitend architectonische kwaliteit. Dat is niet hoe wij ons dat voorstellen. GroenLinks wil een onbeperkte vrije rol voor de stadsbouwmeester. Wij zien onze mening gelukkig gesteund door o.a. de memo van de welstandsvoorzitter en de brief van de stadsbouwmeester zelf.

Lees verder