Nieuws van Klaas Herrema

Delft krijgt straatnaamborden met onderschrift

GroenLinks wil dat straatnaamborden in Delft worden voorzien van een onderschrift, net zoals dat in heel veel andere gemeenten al het geval is. Het is niet alleen nuttig, maar ook leerzaam om te weten naar wie of wat een straat vernoemd is. Tijdens de bespreking van de Programmabegroting 2018 hebben we het College gevraagd om met de Commissie voor Straatnaamgeving in overleg te gaan om dit te realiseren. De wethouder vindt het ook een goed idee, en is bereid om eraan mee te werken.

Lees verder

GroenLinks trekt lessen uit risicovolle projecten

Het grootste raadsonderzoek in de historie van de Delftse politiek is afgerond en heeft een aantal waardevolle rapporten opgeleverd. De feitenrelazen uit de eerste fase van het onderzoek zijn vooral overzichten van gebeurtenissen, keuzes en ontwikkelingen. De interviews uit de tweede fase geven ons inzicht in verbanden en patronen binnen de drie grote projecten afzonderlijk en de projecten onderling. Er worden nuances aangebracht en sommige zaken komen beter uit de verf. Buitengewoon boeiend om te lezen.

Lees verder

Nieuwe Omgevingswet: aandacht voor ruimte én welzijn

Medio 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Naast de ruimtelijke facetten heeft de nieuwe wet ook een grote sociale component met aspecten als zorg, leefbaarheid en sociale cohesie.

Lees verder

Raad stelt voorwaarden aan Horeca op de Paardenmarkt

De Buccaneer is een prachtig initiatief op een prachtige locatie aan de Paardenmarkt, in het voormalige Artilleriedepot. Maar de exploitatie van een restaurant in deze rustige woonbuurt zorgt ongetwijfeld voor overlast. Om dat te beperken heeft GroenLinks aan de gemeente gevraagd om voorwaarden te verbinden aan de sluitingstijd, het organiseren van evenementen en het inrichten van het terras Een motie, die de wethouder oproept om deze voorwaarden in de vergunning op te nemen, is door een meerderheid in de raad aangenomen.

Lees verder

Raad verliest grip op Gebiedsontwikkeling Spoorzone

In de Spoorzone wordt globaal bestemd. In de bestemmingsplannen worden eigenlijk alleen nog maar de lengte, de breedte en de hoogte van bouwwerken vastgelegd. Zelfs de bestemming staat niet vast. Er is sprake van zogenaamde vraaggestuurde planologie. Nu de economie weer aantrekt staan ontwikkelaars te trappelen om plannen te realiseren. Maar wat blijft er over van de regels van de raad als OBS onverstoorbaar door gaat met plannen voor de invulling van de kavels en in rap tempo contracten (anterieure overeenkomsten) sluit met ontwikkelaars? Hoe houdt de raad grip op plannenmakers en investeerders die zich niet geremd voelen door welk kader dan ook? 

Lees verder

GroenLinks wil schoon afval

GroenLinks is altijd een groot voorstander geweest van gescheiden inzamelen van huisvuil. GroenLinks streeft naar een “schoon” milieu door scheiding van grondstoffen en minder restafval. Het voorgestelde afvalbeleid van de gemeente Delft spreekt ons daarom erg aan. Afvalinzamelaar Avalex haalt de grondstoffen op die geschikt zijn voor hergebruik (groen, papier en plastic), maar verlaagt de ophaalservice op restafval. Deze nieuwe vorm van inzamelen bevordert de afvalscheiding en leidt tot verlaging van CO2 uitstoot doordat minder restafval in de verbrandingsoven verdwijnt.

Lees verder