Nieuws van Ingrid Lips

GroenLinks laat alle kinderen meedoen

GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten. Gezinnen in armoede hebben geen geld om hun kinderen mee te laten doen aan sport of andere activiteiten. Ze kunnen hierdoor niet goed leren en zich ontwikkelen als hun klasgenoten. GroenLinks Wethouder Stephan Brandligt pakt daarom flink door bij het besteden van de extra rijksgelden die beschikbaar zijn gesteld voor kinderen in armoede en ouderen in de bijstand. Dit mede n.a.v. vragen uit de gemeenteraad.

Lees verder

Delft balanceert naar een toekomstbestendige sport

De financiële situatie in Delft maakt dat de gemeente met minder geld meer moet doen om sport te blijven stimuleren. Dit wordt grotendeels bereikt door sportaccommodaties voor bewegingsonderwijs en accommodaties voor sportverenigingen te combineren. GroenLinks wil dat hier in geïnvesteerd wordt. De exploitatie van sporthal Brasserskade is onhoudbaar geworden. Delfia heeft te weinig potentie om nog in te investeren. De maatschappelijke functie van sportverenigingen wil GroenLinks nog meer versterken.

Lees verder

Social return Parelfonds

GroenLinks vindt dat alle Delftenaren moeten kunnen meeprofiteren van de investeringen uit het Parelfonds. GroenLinks wil daarom de werkloosheid onder laaggeschoolden verminderen door een social return te vragen bij investeringen die vanuit het Parelfonds worden gedaan. In de raad van 30 juni heeft GroenLinks hiervoor een motie ingediend, die met brede steun is aangenomen. Op deze manier komen ook mensen die minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt aan het werk.

Lees verder

Sociale aanpak voor een veilig Buitenhof

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 april heeft GroenLinks met een motie aandacht gevraagd voor de veiligheid en leefbaarheid in de Buitenhof. In de afgelopen periode hebben een aantal bezorgde burgers contact opgenomen met GroenLinks en andere fracties, omdat zij veel overlast ervaren in hun wijk. GroenLinks wil dit probleem oplossen door de sociale veiligheid te verhogen middels welzijns- en jongerenwerk. Alleen deze aanpak zorgt voor een blijvende oplossing. De motie is door de raad aangenomen.

Lees verder

Een avondje uit bij buurthuis Voorhof II

Op woensdag 24 februari heeft GroenLinks gekookt voor ca. 30 mensen in buurthuis Voorhof II. Samen met vrijwilligers van het buurthuis bereidde vier leden van GroenLinks een gezonde vegetarische maaltijd met rode en groene gevulde paprika.

Lees verder

Meer behoefte aan hulp en persoonlijk contact

Vaak hoor je mensen zeggen, dat politieke partijen alleen in verkiezingstijd in je geïnteresseerd zijn. Dat geldt niet voor GroenLinks Delft. Regelmatig gaat de fractie op stap om in contact te komen met inwoners die zich vrijwillig inzetten voor Delft. Zo vond op 10 februari een rondetafelgesprek plaats met belangen- en vrijwilligersorganisaties op uitnodiging van GroenLinks, met als onderwerp zorg en welzijn in Delft.

Lees verder