Nieuws van Frank van Vliet

Algemene beschouwingen 2017

Op donderdag 26 oktober hebben de elf fracties in de gemeenteraad hun algemene beschouwingen op het afgelopen en komende politieke jaar gegeven. Hiermee is de raad de begrotingsbehandeling gestart. De programmabegroting wordt op donderdag 9 november door de gemeenteraad vastgesteld. Lees hieronder wat Frank van Vliet namens GroenLinks heeft gezegd.

Lees verder

Vluchtelingen zijn welkom in Delft

Vluchtelingen aan de Hongaarse grens

Afgelopen week ontving de gemeenteraad het antwoord op technische raadsvragen van het CDA en OD over vluchtelingen. Het college geeft aan niets te onderzoeken, niets te doen, niet vooruit te denken ten aanzien van welke opvang van vluchtelingen dan ook. De reden: “het COA heeft Delft nog niet benaderd” en “gezien de precaire financiële situatie van Delft zullen wij het COA niet zelf proactief benaderen met locaties voor opvang.”

Lees verder