Nieuws van Fleur Norbruis

Geen woningbouw in de Kerkpolder

Bij de bespreking van de plannen voor de Buitenhof heeft GroenLinks zich uitgesproken tegen de bouw van woningen in recreatiegebied Kerkpolder. Dit mooie groene gebied is van groot belang voor wandelaars, hardlopers, fietsers en andere recreanten. Geen bouwlocatie.

Lees verder

Beslis als raad over toepassing coördinatieregeling!

Het college wil de WRO-coördinatieregeling (aanvraag omgevingsvergunning en wijziging bestemmingsplan tegelijkertijd ter inzage leggen) vaker toepassen om sneller te kunnen bouwen. Tot nu toe werd de raad betrokken bij de besluitvorming rond het toepassen van de regeling, maar het college wil dit gaan vastleggen in een verordening. Wat GroenLinks betreft komt die verordening er niet. GroenLinks houdt liever een vinger aan de pols, zodat de raad kan waken over de kwaliteit en verrassingen op het laatste moment kan voorkomen.

Lees verder

Meer groen, minder steen

Tijdens de bespreking van het bestemmingsplan Buytenweye heeft GroenLinks gepleit voor een groen en duurzaam plan. Nu Delft met de nieuwe Woonvisie heeft besloten veel meer woningen in de stad te bouwen, is het belangrijker dan ooit de stad klimaatbestendig in te richten met groene daken, gevels, tuinen en voldoende bomen.

Lees verder

IKEA omarmt wensen GroenLinks

Op aandringen van GroenLinks Delft gaan de gemeente en IKEA weer om tafel zitten om afspraken te maken over de groene aankleding van de achterkant van IKEA en de beperking van de lichthinder vanuit de parkeertoren. Wij rekenen op een mooi eindresultaat dat past bij Delft als duurzame stad en IKEA als innovatief duurzaam bedrijf

Lees verder