Ja, ik wil...

Een sterke gemeenteraad is in het belang van iedere Delftenaar. De raad organiseerde daarom een cursus ‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’ om ervoor te zorgen dat er meer Delftenaren betrokken raken bij de gemeentepolitiek. De cursus zorgt voor extra aanwas op de kieslijsten van partijen en stimuleert zo nieuwe politieke talenten om de weg naar de gemeenteraad te vinden.

Delft bereidt zich halverwege deze raadsperiode voor op de  verkiezingen van 2014. Net als in 2009 willen wij de Delftenaar de mogelijkheid aanbieden om zich te verdiepen in de lokale politiek. Destijds kwamen er veel aanmeldingen binnen, blijkbaar voorzag de cursus in een behoefte. Het resultaat is er dan ook naar; in de huidige gemeenteraad zijn er vier raadsleden vanuit de cursus ingestroomd. Alle vier zijn ze bij een verschillende partij terecht gekomen. Maar er is meer resultaat, want er zijn nog veel meer cursisten terecht gekomen op kieslijsten of actief geworden binnen deze partijen als bijvoorbeeld commissielid of fractieondersteuner. Wellicht zien we deze mensen in 2014 weer op de kieslijsten terug.

Net als in 2009 zal de cursus worden voorbereid door Prodemos (de opvolger van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP)), samen met de griffie en de fracties.  Van de cursisten wordt best wat verwacht. De cursus zelf geeft inhoudelijk een goed beeld van de taken en werkdruk die een raadslid heeft, zodat kandidaatraadsleden goed weten waar ze aan beginnen. De meerwaarde van de cursus zit ook in de kennismaking met zittende raadsleden, wat nuttig is voor het (net)werk in de raad later. Dit alles bij elkaar maakt dat de cursist een gewogen keuze kan maken, zowel qua ambities, als qua politieke stroming.

Wat GroenLinks betreft is de campagne ‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’ een geslaagde actie die de kwaliteit van de raad ten goede komt en de politiek makkelijker benaderbaar maakt voor de Delftenaren. Daarom ziet GroenLinks graag dat de campagne voor de verkiezingen van 2014 weer gehouden wordt. En dat alles kost 20 eurocent per inwoner.