GroenLinks blij met zes nieuwe E-Deals “Delft Energieneutraal 2050”

In het bijzijn van GroenLinks wethouder Stephan Brandligt hebben op donderdag 8 oktober zes nieuwe organisaties de E-Deal “Delft Energieneutraal 2050” ondertekend. Hiermee spreken IKEA Delft, NEN, OrangeGas, The Datacenter Group, TNO en Werkse! met de gemeente af dat zij zich samen zullen inspannen voor vermindering van de CO2-uitstoot. Zo wordt er samen hard gewerkt aan een energieneutraal Delft voor 2050.

Door ondertekening van de E-Deal zetten organisaties in op energiebesparing, duurzame energieproductie en intelligente energiehuishouding. Hiermee wil Delft in 2050 voor het gebruik van alle gebouwen en voor verkeer en vervoer alleen nog maar energie gebruiken uit duurzame bronnen zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte. De gemeente kan zelf maar circa 2% van de CO2-uitstoot direct beïnvloeden. Daarom is deze ambitieuze doelstelling alleen haalbaar als iedereen meedoet: organisaties, bedrijven, gemeente en bewoners. Door middel van de E-Deals wil de gemeente bewoners, organisaties en bedrijven in de stad stimuleren om duurzamer om te gaan met energie.

In 2013 ondertekenden Deltares, Reinier de Graaf Gasthuis, DuWo, Technische Universiteit Delft, MKB Delft, De Haagse Hogeschool, ENECO, Hogeschool Inholland, Hoogheemraadschap Delfland en Woonbron ook al een e-deal met de gemeente.

Inmiddels zijn al veel Delftse initiatieven van de grond gekomen om Delft te verduurzamen, zoals Vrije School Widar die met hulp van Ekoplaza zonnepanelen heeft geplaatst,  het elektrisch vervoer van goederen via Stadslogistiek Delft, het duurzame buurtinitiatief Samen solar Tanthof en de Pret-a-loger woning als onderdeel van Green Village, proeftuin voor innovatie.

Kijk voor alle energiezuinige projecten op de website Delft wordt groen.