Nieuws gefilterd op Fractie

Aardgasvrij Nieuwbouw

Versneld klimaatneutraal

GroenLinks Delft is trots! Dinsdag13 maart hebben netbeheerder Stedin en de gemeente Delft - samen met zo’n twintig andere Zuid-Hollandse gemeenten en de provincie Zuid-Holland - het Convenant Aardgasvrij Nieuwbouw ontertekend.

Lees verder

Bedrijvenkring Schieoevers gaat zich inspannen voor minder CO2- uitstoot

Ondertekening Edeal

Hans Kuijpers, bestuurslid van Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) en wethouder Stephan Brandligt hebben vrijdag 23 februari de E-deal Verduurzaming Energievoorziening Bedrijventerrein Schieoevers ondertekend. Daarmee spreken Bedrijvenkring Schieoevers en de gemeente af dat zij zich samen inspannen voor  vermindering van de CO2- uitstoot, door in te zetten op energiebesparing en het opwekken en gebruiken van duurzame energie.  

Lees verder

Kinderen sporten en musiceren dankzij Sport- en cultuurfondsen

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Delft mee kunnen doen, werkt de gemeente al jaren samen met het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. In 2017 konden 768 kinderen via het jeugdsportfonds sporten en 143 kinderen deden mee aan verschillende culturele activiteiten. Dit is flink meer dan in 2016, toen sportten er 744 kinderen en namen er 94 kinderen deel aan culturele activiteiten.

Lees verder

SIDDER-debat in de raad van Delft

Goed nieuws uit het SIDDER-debat in de raadszaal van Delft. GroenLinks won het debat, waarin leerlingen van het Stanislas College het tegen elkaar op namen over het verbieden van particulier Vuurwerk. Meike, Nina, Sophia en Nali uit VWO 5 voerden namens GroenLinks het woord en waren de winnaars van het debat! Inhoudelijk waren zij ijzersterk en met een tikkeltje humor kwam het standpunt van GroenLinks dankzij hen goed uit de verf. 

Lees verder

Startmoment energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Wethouder Stephan Brandligt heeft vandaag als voorzitter van het Energienetwerk het startpamflet Regionale Energietransitie regio Rotterdam Den Haag mede ondertekend. Gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag, de waterschappen en de provincie Zuid-Holland stellen samen een energiestrategie op voor de regio. Deze strategie draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio in 2050.

Lees verder

Motie voor een sociale bijstand

Dat de wet kennen en er aan kunnen voldoen niet hetzelfde is, wordt wetenschappelijk bevestigd met een onderzoeksrapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’. Het onderzoek is uitgevoerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat het kabinet in een reactie op het rapport de aanbevelingen overneemt is voor GroenLinks reden om dit met beide handen aan te grijpen. In de raad van donderdag 1 februari dient GroenLinks samen met andere partijen een motie in om de nieuwe inzichten uit het rapport te toetsen aan het huidige handhavingsbeleid. Daarmee wil GroenLinks een socialere bijstand in Delft die mensen daadwerkelijk uit de armoede helpt.

 

Lees verder