Nieuws gefilterd op Fractie

Opdracht tweede ronde verkenning

Wim Bot

De fracties van GroenLinks, STIP en D66 hebben besloten om samen twee nieuwe informateurs opdracht te geven voor een tweede ronde in de verkenning op weg naar een nieuwe coalitie voor Delft. Een volgende informatieronde is nodig om mogelijke samenwerkingen nader te verkennen.

De fracties hebben Wim Bot en Pieter Guldemond bereid gevonden om als informateurs leiding te geven aan deze tweede ronde. Beiden zijn bekend met Delft: Wim Bot was tussen 1994 en 2008 raadslid voor GroenLinks, en Pieter Guldemond was wethouder voor STIP in de periode 2010-2014.

Lees verder

Informateur biedt eindrapportage aan

Marijke Vos heeft haar eindrapportage als informateur aangeboden. Op uitnodiging van de fractie van GroenLinks heeft ze de afgelopen week mogelijkheden verkend voor een nieuwe coalitie voor Delft.

De opdracht aan de informateur was om een advies uit te brengen over de samenstelling van een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag en die kan rekenen op een breed draagvlak, zowel in de stad als in de gemeenteraad: een coalitie voor de hele stad. Zij heeft haar advies uitgebracht op basis van gesprekken met alle fracties in de raad én haar inschatting van de kans op een succesvolle samenwerking, zowel inhoudelijk als qua bestuursstijl.

Lees verder