Nieuws gefilterd op Fractie

Inrichting Agathaplein: daar gaan we samen over!

Zondag wordt er een manifestatie gehouden voor het behoud van het Agathaplein. GroenLinks vindt het goed dat mensen zich laten horen. Dat getuigt van grote betrokkenheid. Aan het betrekken van mensen heeft het in het proces rond Prinsenhof ontbroken. Als je aan de slag gaat met zo'n belangrijke plek in de stad, dan doe je dat samen met bewoners, organisaties, ondernemers en vakspecialisten. Dat is Delfts doen!

Lees verder

Rechtvaardige behandeling op basis van vertrouwen

GroenLinks vindt het belangrijk dat uitkeringsgerechtigden op een rechtvaardige manier behandeld worden op basis van vertrouwen. Werkconsulenten en inkomensconsulenten in Delft dienen mensen die afhankelijk zijn van een uitkering serieus te nemen. Nieuwe onderzoeken wijzen uit, dat een strenge en intimiderende benadering averechts werkt bij het mensen uit de schulden en uitkering helpen. GroenLinks wil dat beleid en uitvoering aangepast worden aan de aanbevelingen van deze onderzoeken. Daarom heeft GroenLinks in januari de motie gesteund om de aanbevelingen uit het WRR-rapport ter harte te nemen. We hebben dit punt ook nadrukkelijk in het coalitieakkoord gezet. Als mensen doelbewust ten onrechte gebruik maken van een uitkering dan dient dat uiteraard te worden aangepakt.

Lees verder

Algemene beschouwingen coalitieakkoord Delft

In de gemeenteraad is het nieuwe coalitie-akkoord besproken. Fractievoorzitter Frank van Vliet sprak namens de fractie zijn enthousiasme uit over het akkoord dat STIP, D66, VVD, PvdA en GroenLinks hebben gesloten voor de komende vier jaar. Het is een duurzaam akkoord, het is een sociaal akkoord en het is een akkoord dat uitstraalt: we doen het samen met de stad.

Lees verder

Coalitieakkoord voor Delft bereikt

De fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA hebben vandaag een coalitieakkoord bereikt voor de periode 2018-2022. Op maandag 4 juni ondertekenen de onderhandelaars het akkoord, waarna ze het aanbieden aan de gemeenteraad.

Lees verder

Onderhandelingen coalitie in afrondende fase

De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Delft zijn in de afrondende fase gekomen. De fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA verwachten dat ze maandag 4 juni hun coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 kunnen ondertekenen.

Lees verder