Nieuws gefilterd op Fractie

Speciale aandacht voor kwetsbare groepen

De gemeente heeft een nieuwe preventieve werkwijze ingesteld om schulden en verergering van schuldenproblematiek na detentie voor bijv. een verkeersboete of een opname in een psychiatrische instelling te voorkomen. Dit n.a.v. verschillende signalen van professionals en ervaringsdeskundigen uit de zorg. GroenLinks heeft dit onder de aandacht gebracht van de gemeente. De gemeente heeft uitgezocht wat er precies aan de hand is en op grond daarvan hun werkwijze aangepast voor deze inwoners in een zeer kwetsbare positie.

Lees verder

Over de bomen bij de Bagijnestraat

Afgelopen week hebben wij veel vragen gekregen over de kap van bomen bij de Bagijnestraat vanwege de aanleg van parkeerplekken en wat GroenLinks daarvan vindt.

GroenLinks vindt het erg slecht dat er bomen worden omgezaagd voor de aanleg van parkeerplaatsen. Dat is sowieso een slecht idee, maar in dit geval wel in het bijzonder omdat er op korte afstand een parkeergarage is met voldoende plek en omdat de Bagijnestraat niet erg geschikt is voor autoverkeer. Het idiote is dat het de regels van de gemeente Delft zijn die de bouwer van de appartementen ertoe verplicht om deze parkeerplaatsen aan te leggen.

Lees verder

Meer persoonlijke benadering helpt inwoners met een uitkering

GroenLinks is positief gestemd dat de gemeente bij het omgaan met inwoners met een uitkering handelt vanuit realistische verwachtingen en een persoonlijke benadering gebruikt. Dat betekent dat er meer wordt gecheckt of mensen begrijpen wat er van ze verwacht wordt, en dat de gemeente afspraken maakt die voor de uitkeringsgerechtigden ook uitvoerbaar zijn.

Lees verder

Een nieuwe visie op parkeren!

Tuinstraat

GroenLinks heeft donderdag een motie ingediend waarin wordt gevraagd om een nieuwe visie op parkeren vanuit het perspectief van leefbaarheid en klimaat. De motie kreeg steun van bijna de hele gemeenteraad.

Lees verder

Klimaatadaptieve bouwplannen

GroenLinks vindt dat de gemeente, met de enorme bouwopgave waar Delft voor staat, zo veel mogelijk ambities op het gebied van klimaatadaptatie moet zien te realiseren. Zowel woon- als werkgebouwen moeten bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Gebouwen zijn geen wegwerpproducten; we bouwen ze voor de komende 80 jaar of langer. We moeten dus kijken naar de klimaatscenario’s van 2050 en verder. Sommige onderdelen van die scenario’s, zoals wateroverlast en hittestress doen zich nu al voor. En dus moet je bouwplannen klimaatbestendig maken.

Lees verder

Werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Kwartiermaker gezocht

Mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk dat past bij hun talent, net als andere mensen. Dat is waar GroenLinks voor gaat. Wil je bijdragen aan de maatschappelijke coalitie ‘Werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid’? Lees dan meer. GroenLinks zoekt een kwartiermaker!

 

Lees verder