Nieuws gefilterd op Fractie

Brede steun voor de mantelzorger in de raad

GroenLinks heeft er voor gezorgd dat dagbesteding ingezet kan worden om de mantelzorger te ontzorgen. Dit n.a.v. het advies van de Adviesraad Sociaal Domein over de nieuwe Wmo-verordening 2019. Deze verordening is in de raad van 20 december vastgesteld. Ook verandert de manier van waarderen van de mantelzorger. De gemeente betrekt mantelzorgers bij de nieuwe invulling hiervan. GroenLinks heeft met brede steun van de raad twee aanpassingen in de verordening gerealiseerd.

Lees verder

GroenLinks blijft bezorgd om locatie Kruisstraat

De gemeente Delft moet het braakliggende terrein aan de Kruisstraat opleveren aan projectontwikkelaar Kennemerland. Dat heeft de rechter beslist, aldus wethouder Huysmans in de commissie Ruimte en Verkeer. GroenLinks vindt dat erg jammer, want het is daarmee onzeker of er een goed plan komt voor deze belangrijke plek in de binnenstad.

 

Lees verder

Delft kleurt oranje: geweld tegen vrouwen moet stoppen

Op zondag 25 november wordt de Botanische Tuin van de TU Delft oranje gekleurd met drie Balinese vlaggen. Dit is een gezamenlijk initiatief van Delftse (vrouwen)organisaties om aandacht te vragen voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen. GroenLinks staat vierkant achter deze actie op de Dag van Geweld tegen Vrouwen, want actie is helaas hard nodig. Geweld tegen vrouwen is een mensenrechtenschending die op grote schaal voorkomt met veel schadelijke gevolgen voor het slachtoffer én de samenleving.

Lees verder

Burgers in kwetsbare posities mogen niet de dupe zijn van fouten van de gemeente

Onlangs is aan het licht gekomen dat de Financiële Winkel, die mensen ondersteunt die problematische schulden hebben, ernstige fouten heeft gemaakt. Door deze fouten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente gemaakt zijn, zijn cliënten buiten hun schuld benadeeld. GroenLinks is geschokt en verontwaardigd over deze situatie. GroenLinks maakt zich zorgen om de inwoners met problematische schulden die verkeerd geholpen zijn.  Het is extra pijnlijk dat juist burgers in kwetsbare posities getroffen zijn. De gevolgen van de fouten mogen niet op hun schouders terecht komen. De gemeente  erkent terecht dat deze situatie onacceptabel is en “dat elke benadeelde cliënt er één te veel is.” Deze houding siert de gemeente.
 

Lees verder

Delft op weg naar een vuurwerkveiligestad?

De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid om samen vuurwerkvrije zones in te stellen. GroenLinks is blij met deze eerste stap gezet naar een vuurwerkveilig Delft. Vuurwerk veroorzaakt luchtvervuiling, geluidsoverlast, gezondheidsproblemen, slachtoffers, dierenleed en angst om over straat te gaan op oudejaarsdag. De hoeveelheid fijnstof in de lucht op het ‘hoogtepunt’ bij de jaarwisseling is maar liefst 40 keer hoger. Dit is ongezond. Er komen zware metalen in het milieu en het geeft veel afval op straat. Bij bijna de helft van de ongevallen zijn omstanders waaronder veel kinderen het slachtoffer. Vuurwerk is onveilig. En toch gaat er iedere jaarwisseling voor miljoenen de lucht in.

Lees verder