Nieuws gefilterd op Fractie

Meer persoonlijke benadering helpt inwoners met een uitkering

GroenLinks is positief gestemd dat de gemeente bij het omgaan met inwoners met een uitkering handelt vanuit realistische verwachtingen en een persoonlijke benadering gebruikt. Dat betekent dat er meer wordt gecheckt of mensen begrijpen wat er van ze verwacht wordt, en dat de gemeente afspraken maakt die voor de uitkeringsgerechtigden ook uitvoerbaar zijn.

Lees verder

Een nieuwe visie op parkeren!

Tuinstraat

GroenLinks heeft donderdag een motie ingediend waarin wordt gevraagd om een nieuwe visie op parkeren vanuit het perspectief van leefbaarheid en klimaat. De motie kreeg steun van bijna de hele gemeenteraad.

Lees verder

Klimaatadaptieve bouwplannen

GroenLinks vindt dat de gemeente, met de enorme bouwopgave waar Delft voor staat, zo veel mogelijk ambities op het gebied van klimaatadaptatie moet zien te realiseren. Zowel woon- als werkgebouwen moeten bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Gebouwen zijn geen wegwerpproducten; we bouwen ze voor de komende 80 jaar of langer. We moeten dus kijken naar de klimaatscenario’s van 2050 en verder. Sommige onderdelen van die scenario’s, zoals wateroverlast en hittestress doen zich nu al voor. En dus moet je bouwplannen klimaatbestendig maken.

Lees verder

Werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Kwartiermaker gezocht

Mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk dat past bij hun talent, net als andere mensen. Dat is waar GroenLinks voor gaat. Wil je bijdragen aan de maatschappelijke coalitie ‘Werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid’? Lees dan meer. GroenLinks zoekt een kwartiermaker!

 

Lees verder

Inrichting Agathaplein: daar gaan we samen over!

Zondag wordt er een manifestatie gehouden voor het behoud van het Agathaplein. GroenLinks vindt het goed dat mensen zich laten horen. Dat getuigt van grote betrokkenheid. Aan het betrekken van mensen heeft het in het proces rond Prinsenhof ontbroken. Als je aan de slag gaat met zo'n belangrijke plek in de stad, dan doe je dat samen met bewoners, organisaties, ondernemers en vakspecialisten. Dat is Delfts doen!

Lees verder

Rechtvaardige behandeling op basis van vertrouwen

GroenLinks vindt het belangrijk dat uitkeringsgerechtigden op een rechtvaardige manier behandeld worden op basis van vertrouwen. Werkconsulenten en inkomensconsulenten in Delft dienen mensen die afhankelijk zijn van een uitkering serieus te nemen. Nieuwe onderzoeken wijzen uit, dat een strenge en intimiderende benadering averechts werkt bij het mensen uit de schulden en uitkering helpen. GroenLinks wil dat beleid en uitvoering aangepast worden aan de aanbevelingen van deze onderzoeken. Daarom heeft GroenLinks in januari de motie gesteund om de aanbevelingen uit het WRR-rapport ter harte te nemen. We hebben dit punt ook nadrukkelijk in het coalitieakkoord gezet. Als mensen doelbewust ten onrechte gebruik maken van een uitkering dan dient dat uiteraard te worden aangepakt.

Lees verder