Nieuws gefilterd op Fractie

Algemene Beschouwing 2014

Op donderdag 27 november hebben de elf fracties in de gemeenteraad hun algemene beschouwingen op het afgelopen en komende politieke jaar gegeven. Hiermee is de raad de begrotingsbehandeling gestart. De programmabegroting wordt op donderdag 18 december door de gemeenteraad vastgesteld. Lees hier wat Fleur Norbruis namens GroenLinks heeft gezegd.

Lees verder

Westerpop in Spoorzone

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Coendersbuurt heeft GroenLinks aan het College gevraagd of zij een alternatieve locatie had voor Westerpop, één van de gezelligste festivals van Nederland. Het evenement kan vanwege de gebiedsontwikkeling niet meer plaatsvinden op het sportterrein van het Grotius College. GroenLinks gaf de suggestie mee dat het mooi zou zijn om het ergens in het spoorzone gebied te organiseren. Blijkbaar is naar ons geluisterd, want de gemeente Delft heeft het Nijverheidsplein aangewezen als locatie voor Westerpop 2015.

Lees verder

Gat in Delftse begroting

Op 9 september informeerde het college van B&W de gemeenteraad dat de begroting de komende jaren tot en met 2018 niet sluitend te krijgen is. Het college heeft de raad voorgesteld om de vaststelling van de begroting uit te stellen tot 19 december, ruim een maand later dan normaal. Ondertussen is het college in overleg met de provincie en het Rijk over de ontstane situatie.

Lees verder

Zorg en ondersteuning moet passen bij cultuur en geloof

Aanbieders, die vanaf 2015 hulp en ondersteuning verlenen aan volwassenen, jeugd en gezinnen moeten rekening houden met de culturele achtergrond en geloofovertuiging van de cliënt. GroenLinks vindt dit hard nodig. In gesprek met migrantenorganisaties werd ons verteld, dat er veel mis gaat, doordat hulpverleners en cliënten elkaar niet begrijpen. De taal, een taboe om over ziektes en problemen te praten en cultuurverschillen vormen een belemmering om effectief hulp te verlenen. GroenLinks wil, dat daar verbetering in komt en uithuisplaatsingen worden voorkomen.

Lees verder

Pagina's