Nieuws gefilterd op Fractie

Nieuwe Omgevingswet: aandacht voor ruimte én welzijn

Medio 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Naast de ruimtelijke facetten heeft de nieuwe wet ook een grote sociale component met aspecten als zorg, leefbaarheid en sociale cohesie.

Lees verder

Delft balanceert naar een toekomstbestendige sport

De financiële situatie in Delft maakt dat de gemeente met minder geld meer moet doen om sport te blijven stimuleren. Dit wordt grotendeels bereikt door sportaccommodaties voor bewegingsonderwijs en accommodaties voor sportverenigingen te combineren. GroenLinks wil dat hier in geïnvesteerd wordt. De exploitatie van sporthal Brasserskade is onhoudbaar geworden. Delfia heeft te weinig potentie om nog in te investeren. De maatschappelijke functie van sportverenigingen wil GroenLinks nog meer versterken.

Lees verder

Social return Parelfonds

GroenLinks vindt dat alle Delftenaren moeten kunnen meeprofiteren van de investeringen uit het Parelfonds. GroenLinks wil daarom de werkloosheid onder laaggeschoolden verminderen door een social return te vragen bij investeringen die vanuit het Parelfonds worden gedaan. In de raad van 30 juni heeft GroenLinks hiervoor een motie ingediend, die met brede steun is aangenomen. Op deze manier komen ook mensen die minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt aan het werk.

Lees verder

Raad stelt voorwaarden aan Horeca op de Paardenmarkt

De Buccaneer is een prachtig initiatief op een prachtige locatie aan de Paardenmarkt, in het voormalige Artilleriedepot. Maar de exploitatie van een restaurant in deze rustige woonbuurt zorgt ongetwijfeld voor overlast. Om dat te beperken heeft GroenLinks aan de gemeente gevraagd om voorwaarden te verbinden aan de sluitingstijd, het organiseren van evenementen en het inrichten van het terras Een motie, die de wethouder oproept om deze voorwaarden in de vergunning op te nemen, is door een meerderheid in de raad aangenomen.

Lees verder

GroenLinks bezuinigt niet op de Delftpas

Moeilijke tijden vragen om slimme investeringen. Met die gedachte kondigde GroenLinks een motie aan voor de gemeenteraad van 18 december. Daarin wordt het college opgeroepen om het reductietarief voor de Delftpas voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm in stand te houden.

Lees verder