Nieuws gefilterd op Fractie

Communicatiemedewerker gezocht

Heb jij belangstelling voor de lokale politiek en communicatie? Weet jij de weg te vinden in alle (social) media kanalen? Wil jij helpen de zichtbaarheid van de GroenLinks Delft fractie te vergroten? Dan is deze rol wat voor jou!

De GroenLinks Delft fractie zoekt een betrokken en enthousiaste

Communicatiemedewerker t.b.v. de fractie

(gemiddeld 5 uur per week)

Lees verder

Politiek geef ruimte aan inbreng Tanthofbewoners

Nu de gemeente in gesprek is met bewoners van Tanthof, neemt GroenLinks nog geen standpunten in over de toekomst van Tanthof en de nieuwbouw van Basisscholen. We willen de bewoners hiermee de ruimte geven om vanuit hun beleving als Tanthofbewoner hun mening en ideeën kenbaar te maken aan de gemeente. Als de politiek zich hier nu mee gaat bemoeien, doet dit geen recht aan de inbreng van de bewoners. Pas als de gemeente met een voorstel naar de raad komt, die met betrokkenheid van de bewoners tot stand is gekomen zal GroenLinks haar visie kenbaar maken.

Lees verder

Bezoek aan de Buitenhof

Kortgeleden was ik op bezoek bij een betrokken bewoner van de wijk De Buitenhof -mijn eigen wijk-. Al lopende door de wijk hebben we het gehad over een aantal zaken waar zorgen over zijn, beter kunnen en meer aandacht behoeven vanuit de gemeente en de politiek. Onderwerpen zoals onderhoud van de openbare ruimte, zorgen over de toename van het verkeer als gevolg van de Lidl aan de Griegstraat, overlast van ganzen en het grofvuil naast de containers zijn niet onbekend. De komende jaren krijgt De Buitenhof daarom extra aandacht van de gemeente. 

 

Lees verder

Bouwen in een tuin; dat willen we niet

Naar aanleiding van een bouwplan aan de Rotterdamseweg 13 is GroenLinks zich eens gaan verdiepen in het hele traject van de uitgebreide procedure met ruimtelijke onderbouwing. Voor dat plan wordt een vergunning afgegeven voor bouwen in een tuin, ondanks dat de regels in het bestemmingsplan dat niet toelaten. Met medewerking van de gemeente is de bouw van twee woningen voorbereid en wordt gemotiveerd waarom van het bestemmingsplan is afgeweken. Het plan is in de Commissie Ruimte & Verkeer aan de raad voorgelegd voor een verklaring van geen bedenkingen (VVGB). GroenLinks heeft daar enorm veel moeite mee.

Lees verder

Incassovrije wijken dankzij EMMA

GroenLinks pleit al langer voor incassovrije wijken in Delft. GroenLinks wil dat de gemeente met vrijwilligers, woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en andere schuldeisers samenwerkt, zodat schulden zo snel mogelijk gesignaleerd en aangepakt worden. Dit voorkomt het opstapelen van boete op boete bij schulden en het ontstaan van bijkomende problemen. De incassovrije wijken komen er in Delft. Dankzij EMMA.

Lees verder