Nieuws gefilterd op Fractie

Delft kleurt oranje: geweld tegen vrouwen moet stoppen

Op zondag 25 november wordt de Botanische Tuin van de TU Delft oranje gekleurd met drie Balinese vlaggen. Dit is een gezamenlijk initiatief van Delftse (vrouwen)organisaties om aandacht te vragen voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen. GroenLinks staat vierkant achter deze actie op de Dag van Geweld tegen Vrouwen, want actie is helaas hard nodig. Geweld tegen vrouwen is een mensenrechtenschending die op grote schaal voorkomt met veel schadelijke gevolgen voor het slachtoffer én de samenleving.

Lees verder

Burgers in kwetsbare posities mogen niet de dupe zijn van fouten van de gemeente

Onlangs is aan het licht gekomen dat de Financiële Winkel, die mensen ondersteunt die problematische schulden hebben, ernstige fouten heeft gemaakt. Door deze fouten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente gemaakt zijn, zijn cliënten buiten hun schuld benadeeld. GroenLinks is geschokt en verontwaardigd over deze situatie. GroenLinks maakt zich zorgen om de inwoners met problematische schulden die verkeerd geholpen zijn.  Het is extra pijnlijk dat juist burgers in kwetsbare posities getroffen zijn. De gevolgen van de fouten mogen niet op hun schouders terecht komen. De gemeente  erkent terecht dat deze situatie onacceptabel is en “dat elke benadeelde cliënt er één te veel is.” Deze houding siert de gemeente.
 

Lees verder

Delft op weg naar een vuurwerkveiligestad?

De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid om samen vuurwerkvrije zones in te stellen. GroenLinks is blij met deze eerste stap gezet naar een vuurwerkveilig Delft. Vuurwerk veroorzaakt luchtvervuiling, geluidsoverlast, gezondheidsproblemen, slachtoffers, dierenleed en angst om over straat te gaan op oudejaarsdag. De hoeveelheid fijnstof in de lucht op het ‘hoogtepunt’ bij de jaarwisseling is maar liefst 40 keer hoger. Dit is ongezond. Er komen zware metalen in het milieu en het geeft veel afval op straat. Bij bijna de helft van de ongevallen zijn omstanders waaronder veel kinderen het slachtoffer. Vuurwerk is onveilig. En toch gaat er iedere jaarwisseling voor miljoenen de lucht in.

Lees verder

Speciale aandacht voor kwetsbare groepen

De gemeente heeft een nieuwe preventieve werkwijze ingesteld om schulden en verergering van schuldenproblematiek na detentie voor bijv. een verkeersboete of een opname in een psychiatrische instelling te voorkomen. Dit n.a.v. verschillende signalen van professionals en ervaringsdeskundigen uit de zorg. GroenLinks heeft dit onder de aandacht gebracht van de gemeente. De gemeente heeft uitgezocht wat er precies aan de hand is en op grond daarvan hun werkwijze aangepast voor deze inwoners in een zeer kwetsbare positie.

Lees verder

Over de bomen bij de Bagijnestraat

Afgelopen week hebben wij veel vragen gekregen over de kap van bomen bij de Bagijnestraat vanwege de aanleg van parkeerplekken en wat GroenLinks daarvan vindt.

GroenLinks vindt het erg slecht dat er bomen worden omgezaagd voor de aanleg van parkeerplaatsen. Dat is sowieso een slecht idee, maar in dit geval wel in het bijzonder omdat er op korte afstand een parkeergarage is met voldoende plek en omdat de Bagijnestraat niet erg geschikt is voor autoverkeer. Het idiote is dat het de regels van de gemeente Delft zijn die de bouwer van de appartementen ertoe verplicht om deze parkeerplaatsen aan te leggen.

Lees verder