Nieuws gefilterd op Fractie

Onderhandelingen coalitie in afrondende fase

De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Delft zijn in de afrondende fase gekomen. De fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA verwachten dat ze maandag 4 juni hun coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 kunnen ondertekenen.

Lees verder

Bedrijvenkring Schieoevers gaat zich inspannen voor minder CO2- uitstoot

Ondertekening Edeal

Hans Kuijpers, bestuurslid van Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) en wethouder Stephan Brandligt hebben vrijdag 23 februari de E-deal Verduurzaming Energievoorziening Bedrijventerrein Schieoevers ondertekend. Daarmee spreken Bedrijvenkring Schieoevers en de gemeente af dat zij zich samen inspannen voor  vermindering van de CO2- uitstoot, door in te zetten op energiebesparing en het opwekken en gebruiken van duurzame energie.  

Lees verder

Kinderen sporten en musiceren dankzij Sport- en cultuurfondsen

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Delft mee kunnen doen, werkt de gemeente al jaren samen met het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. In 2017 konden 768 kinderen via het jeugdsportfonds sporten en 143 kinderen deden mee aan verschillende culturele activiteiten. Dit is flink meer dan in 2016, toen sportten er 744 kinderen en namen er 94 kinderen deel aan culturele activiteiten.

Lees verder

Zorgen over dreigende tekorten in Sociaal Domein

Tijdens de begrotingscommissie sprak GroenLinks haar zorgen uit over de dreigende tekorten in het Sociaal Domein. Deze ontstaan door een groeiend aantal cliënten dat gebruik maakt van hulp en ondersteuning. Het groeiend aantal cliënten is te verklaren doordat kinderen en volwassenen steeds eerder bij de gemeente terecht komen voor hulp. Dat is een positieve ontwikkeling, maar dan is er de komende jaren wel meer geld nodig om iedereen de hulp en ondersteuning te kunnen geven die nodig is. Terwijl de gemeente minder geld krijgt van het Rijk.

Lees verder

Pagina's