Nieuws gefilterd op Fractie

GroenLinks positief over Kadernota

Afgelopen week werd de kadernota in de raad besproken, de nota waarin lijnen worden uitgezet voor de begroting van 2018.  Fractievoorzitter Frank van Vliet constateerde in zijn bijdrage dat Delft financieel weer uit het dal klimt en investeert in een groene en sociale stad. Onderstaand fragmenten uit die bijdrage en een toelichting bij de moties die GroenLinks heeft ingediend.

Lees verder

Start Delftse pilot om jongeren uit de schulden te krijgen

Jongeren hebben nog hun hele leven voor zich. Het hebben van schulden op jonge leeftijd kan ervoor zorgen dat zij stoppen met hun opleiding, weinig zicht hebben op een baan en niet mee kunnen doen in de samenleving. Gemeente Delft wil dit voor zijn en start daarom met een nieuwe methode om jongeren met problematische schulden te helpen; het jongerenperspectieffonds. Maximaal 10 Jongeren starten in september met een intensief traject begeleid door de Financiële Winkel en de Jongerenacademie van de gemeente Delft.

Lees verder

GroenLinks wil toezicht op Airbnb in Delft

 airbnb, delft, betaalbare huurwoningen, socaial woningvoorraad, starters, toeristenbelasting, toerismebelasting, woningprijzen, toerisme, stadsmarketing, delft

In Delft worden er honderden woningen via Airbnb te huur aangeboden aan toeristen. Grootschalig verhuur van woningen via Airbnb kan leiden tot oneerlijke concurrentie en prijsopdrijving van woningen op de Delftse woningmarkt. GroenLinks vindt dat de verhuur van woonruimte aan toeristen niet ten koste mag gaan van het woningaanbod voor gewone burgers en heeft daar vragen over gesteld aan het College. 

Lees meer over Airbnb in Delft

Meer groen, minder steen

Tijdens de bespreking van het bestemmingsplan Buytenweye heeft GroenLinks gepleit voor een groen en duurzaam plan. Nu Delft met de nieuwe Woonvisie heeft besloten veel meer woningen in de stad te bouwen, is het belangrijker dan ooit de stad klimaatbestendig in te richten met groene daken, gevels, tuinen en voldoende bomen.

Lees verder