Nieuws gefilterd op Fractie

GroenLinks wil toezicht op Airbnb in Delft

 airbnb, delft, betaalbare huurwoningen, socaial woningvoorraad, starters, toeristenbelasting, toerismebelasting, woningprijzen, toerisme, stadsmarketing, delft

In Delft worden er honderden woningen via Airbnb te huur aangeboden aan toeristen. Grootschalig verhuur van woningen via Airbnb kan leiden tot oneerlijke concurrentie en prijsopdrijving van woningen op de Delftse woningmarkt. GroenLinks vindt dat de verhuur van woonruimte aan toeristen niet ten koste mag gaan van het woningaanbod voor gewone burgers en heeft daar vragen over gesteld aan het College. 

Lees meer over Airbnb in Delft

Meer groen, minder steen

Tijdens de bespreking van het bestemmingsplan Buytenweye heeft GroenLinks gepleit voor een groen en duurzaam plan. Nu Delft met de nieuwe Woonvisie heeft besloten veel meer woningen in de stad te bouwen, is het belangrijker dan ooit de stad klimaatbestendig in te richten met groene daken, gevels, tuinen en voldoende bomen.

Lees verder

Trots op Delft Gouden Sociale Gemeente

GroenLinks is er trots op dat Delft volgens Sociaal Werk Nederland een Gouden Sociale gemeente is. De gemeente wordt gewaardeerd, omdat er samen met partnerorganisaties in de stad al vanaf 2014 een Sociale Visie ontwikkeld is waarin de uitgangspunten staan voor de Innovatie in het Sociaal Domein. Hierdoor loopt Delft in innovatie vooruit op andere gemeenten. GroenLinks bedankt alle partnerorganisaties en burgers die actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van de Delftse Sociale Visie en bij de ontwikkelagenda om innovaties tot stand te brengen.

Lees verder

IKEA omarmt wensen GroenLinks

Op aandringen van GroenLinks Delft gaan de gemeente en IKEA weer om tafel zitten om afspraken te maken over de groene aankleding van de achterkant van IKEA en de beperking van de lichthinder vanuit de parkeertoren. Wij rekenen op een mooi eindresultaat dat past bij Delft als duurzame stad en IKEA als innovatief duurzaam bedrijf

Lees verder

GroenLinks bereikt 5326 Delftenaren

Met nog maar een klein weekje te gaan tot de verkiezingen, is de campagne van GroenLinks flink op stoom. In Delft ging in de afgelopen periode een team van 60 vrijwilligers langs de deuren om gesprekken aan te knopen met potentiële kiezers. In totaal is het de partij gelukt om maar liefst 5326 deuren langs te gaan en gesprekken te voeren met Delftenaren.

Lees verder