Nieuws gefilterd op Fractie

Delft bereid om vluchtelingenkinderen op te vangen

Delft is bereid om verweesde vluchtelingenkinderen op te vangen. Dit laat de gemeente weten, in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks. GroenLinks ziet met tevredenheid dat Delft een van de tot nu toe circa 30 gemeenten is, die gehoor geven aan de oproep van hulporganisaties om zo'n 500 kinderen op te nemen in Nederlandse gemeenten. Het gaat om kinderen die zonder ouders of begeleiding vastzitten in vluchtelingenkampen in Griekenland. Nu zoveel gemeenten aangeven dat zij klaar staan om de kinderen op te vangen, is het aan het Rijk om dit daadwerkelijk mogelijk te maken.

Lees verder

GroenLinks steunt ambities voor Gillisbuurt

GroenLinks ziet al langer kansen voor een duurzaam, kwalitatief en sociaal sterker Buitenhof. De toenemende tweedeling tussen buurten waar vooral mensen met lagere inkomens wonen en buurten met midden- en hoge inkomens moet stevig worden aangepakt. Er is flink wat werk te doen om de kwaliteit van buurten weer in balans te brengen en gelijktijdig de stad te verduurzamen. In Buitenhof liggen op dat vlak een hoop kansen. Deze woonwijk is toe aan verbetering. GroenLinks is blij met de ambities die de gemeente Delft samen met Woonbron uitspreekt voor de Gillisbuurt. De verbeteringen in de buurt worden niet alleen gerealiseerd met zichtbare ingrepen in het straatbeeld, maar ook met minder zichtbare sociale plannen. Het is precies de aanpak die we vanuit GroenLinks nastreven; iets dat samen met buurtbewoners en maatschappelijke instellingen gemaakt wordt.

Lees verder

Herinrichting Abtswoude

Afgelopen periode is de kruising van het Abtswoude met het Sint Maartregtspad aangepast. GroenLinks heeft langere tijd aandacht voor de kwaliteit van fietsroutes aan de rand van de bebouwde kom. De nieuwe inrichting past in de visie die GroenLinks heeft voor verkeersinrichting van de buitengebieden.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over weigering opvang daklozen

De fractie GroenLinks Delft heeft op 16 januari samen met de CU schriftelijke vragen gesteld over dak- en thuislozen. De vragen zijn ingediend naar aanleiding van berichten in de krant dat mensen geweigerd worden in de opvang. Vooral het bericht in het AD op 16 januari dat dakloze moeders in Den Haag maar met twee van hun kinderen naar de opvang mogen, vonden we alarmerend.

Lees verder

Delft is groene stad met meeste bomen

De Groene Amsterdammer publiceerde een interessant onderzoek naar de groenste buurten van Nederland. De Aart van der Leeuwbuurt staat in de top-10 met een boomkroonoppervlak van 62%. Van alle grote steden heeft Delft de meeste bomen. GroenLinks is daar super trots op. Het planten van een boom is de simpelste maatregel voor verkoeling, CO2-opslag en fijnstofvermindering. Voor een gezonde leefomgeving zijn bomen van onschatbare waarde. GroenLinks onderstreept het belang van bomen in de stad. Een groene boomrijke omgeving is een prettige plek om te wonen en is heel goed bestand tegen het veranderende klimaat.

Lees verder

Pagina's