Beslis als raad over toepassing coördinatieregeling!

Het college wil de WRO-coördinatieregeling (aanvraag omgevingsvergunning en wijziging bestemmingsplan tegelijkertijd ter inzage leggen) vaker toepassen om sneller te kunnen bouwen. Tot nu toe werd de raad betrokken bij de besluitvorming rond het toepassen van de regeling, maar het college wil dit gaan vastleggen in een verordening. Wat GroenLinks betreft komt die verordening er niet. GroenLinks houdt liever een vinger aan de pols, zodat de raad kan waken over de kwaliteit en verrassingen op het laatste moment kan voorkomen.

GroenLinks staat positief tegenover het vaker toepassen van de WRO-coordinatieregeling. Een procedure, waarin een omgevingsvergunning en een ontwerp bestemmingsplan tegelijkertijd ter inzage worden gelegd, heeft voordelen. GroenLinks staat echter kritisch tegenover een verordening die regelt dat de gemeenteraad niet meer beslist over het al of niet toepassen van de coordinatieregeling. 

Onze fractie vond bijvoorbeeld de bespreking van de toepassing van de regeling bij de uitbreiding van de PLUS-supermarkt aan de Van Foreestweg heel nuttig. Wij hebben toen nog wensen aan de ontwikkelaar mee kunnen geven over de verkeersafwikkeling en ontsluiting van de grotere supermarkt. Hetzelfde geldt voor de parkeergarage van het ziekenhuis, waar wensen over het betrekken en informeren van omwonenden zijn meegegeven aan gemeente en ontwikkelaar. 

De beoordeling van de toepassing van de regeling is een moment waarop de gemeenteraad nog wensen kan meegeven en vragen kan stellen over het bouwplan. De gemeenteraad is zo ook op een vroeg moment op de hoogte van ontwikkelingen in de stad. Als deze stap wordt overgeslagen, ziet de gemeenteraad de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunningaanvraag pas bij de vaststelling in de raad. In een heel laat stadium. Als de gemeenteraad dan nog zaken anders wil, is dat pijnlijk en kostbaar voor ontwikkelaar en bestuur. 

GroenLinks geeft er dus de voorkeur aan om zelf per bouwplan te beslissen over de toepassing van de WRO-coordinatieregeling.