Nieuws gefilterd op niets

Europabrede afspraken, lokale verbinding

Claudia Hofemann

Ze heeft een Duits paspoort, studeerde in Duitsland en Zweden, werkte voor Vestas Wind Systems in Denemarken en Engeland,  en woont  na haar afstuderen aan de Technische Universiteit Delft inmiddels in Delft. Haar drie kinderen voedt zij tweetalig op. Ingenieur Claudia Hofemann is kandidaat voor het Europarlement (nummer 10 op de lijst). “Ik wil een toekomst voor onze kinderen.”

 

Naam: Claudia Hofemann
Staat voor: Europabrede aanpak voor klimaat- en energievraagstukken
Wil meer aandacht voor: Regionale ontwikkeling, lokale initiatieven

Lees verder

Delft tegen voedselverspilling

Een derde van het voedsel dat geproduceerd wordt, bereikt ons bord niet. Kunstenares Mirte van Eijl wil met I Change (https://www.i-change.nu/) deze voedselverspilling onder de aandacht brengen en start daarmee in Delft. I Change wil een tijdelijk paviljoen in de Spoorzone openen, een plek waar het verhaal van foodwaste verteld wordt en wat je ertegen kunt doen.

Lees verder

Gasthuisplaats wordt groener

Gasthuisplaats in Delft

Parkeren op de Gasthuisplaats in het centrum van Delft wordt vanaf het voorjaar 2020 alleen nog maar toegestaan voor bewoners, niet meer voor bezoekers. De ruimte die dit oplevert zal ingevuld worden door groen. De gemeenteraad heeft op 28 maart hiertoe een motie aangenomen die is ingediend door GroenLinks samen met 6 andere partijen.

Lees verder

“Leer mensen elkaar te helpen”

Fractielid: Ingrid Lips
Fractielid sinds: 2014
Aandachtsgebieden: Zorg en jeugdhulp, wonen, Tanthof
Trots op: Nieuwe aanpak om schulden te voorkomen bij kwetsbare groepen
Ambitie: Mensen laten meedoen en langer thuis laten wonen

 

Lees verder

Politiek geef ruimte aan inbreng Tanthofbewoners

Nu de gemeente in gesprek is met bewoners van Tanthof, neemt GroenLinks nog geen standpunten in over de toekomst van Tanthof en de nieuwbouw van Basisscholen. We willen de bewoners hiermee de ruimte geven om vanuit hun beleving als Tanthofbewoner hun mening en ideeën kenbaar te maken aan de gemeente. Als de politiek zich hier nu mee gaat bemoeien, doet dit geen recht aan de inbreng van de bewoners. Pas als de gemeente met een voorstel naar de raad komt, die met betrokkenheid van de bewoners tot stand is gekomen zal GroenLinks haar visie kenbaar maken.

Lees verder