“Leer mensen elkaar te helpen”

Fractielid: Ingrid Lips
Fractielid sinds: 2014
Aandachtsgebieden: Zorg en jeugdhulp, wonen, Tanthof
Trots op: Nieuwe aanpak om schulden te voorkomen bij kwetsbare groepen
Ambitie: Mensen laten meedoen en langer thuis laten wonen

 

Fractielid: Ingrid Lips
Fractielid sinds: 2014
Aandachtsgebieden: Zorg en jeugdhulp, wonen, Tanthof
Trots op: Nieuwe aanpak om schulden te voorkomen bij kwetsbare groepen
Ambitie: Mensen laten meedoen en langer thuis laten wonen

 

Mét mensen beslissen in plaats van óver hen. Dat spreekt Ingrid Lips aan in het raadswerk bij GroenLinks: “ De slogan van GroenLinks is ‘Voor Verandering’. Dat betekent voor mij ‘burgerparticipatie’. In mijn eigen wijk Tanthof gaat veel veranderen, en de gemeente moet besluiten daarover echt samen met de bewoners nemen.”

 

Welk verschil maak jij in Delft?

“Ik spreek met veel zorgorganisaties en ervaringsdeskundigen. Hierdoor ontdek je knelpunten waar je als gemeente wat aan kunt doen. Zo’n knelpunt was dat mensen met psychische problemen vaak schulden krijgen als zij opgenomen worden in een GGZ-instelling. Hun uitkering stopt namelijk, maar hun huur en andere vaste lasten lopen gewoon door. De rekeningen stapelen zich op en deze mensen worden dan soms zelfs uit huis gezet. De Gemeente en GGZ werken nu samen om bij deze groep mensen schulden te voorkomen, zodat ze, na de opname, uiteindelijk weer naar hun eigen huis terug kunnen.”

 

Hoe Groen en Links is Delft?

“Je merkt dat de combinatie van duurzaam en sociaal echt leeft in Delft. Ik was laatst op werkbezoek bij Stunt aan de Rotterdamse weg. Daar werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame projecten, zoals kledingontwerp, computerreparatie en fietsenrecycling. Dit soort projecten zijn goud waard, je ziet wat dit soort werk met mensen doet voor hun eigenwaarde en sociale contacten.

Aan de andere kant zijn er veel zorgen over de energietransitie. Mensen zijn bang dat maatregelen zoals extra isolatie en zonnepanelen te duur voor hen zijn. GroenLinks wil juist dat burgers uiteindelijk profiteren. Met bijvoorbeeld extra isolatie gaat de huur misschien omhoog, maar de stookkosten omlaag. In totaal ben je dan goedkoper uit. Als gemeenteraad moeten wij goed bewaken dat de energietransitie betaalbaar is voor iedereen.”

 

Wat is je ambitie voor deze raadsperiode?

“De gemeente heeft er veel zorgtaken bijgekregen. In Delft wil GroenLinks ouderen en kwetsbare groepen langer en weer thuis laten wonen. Dit kun je bereiken als je als gemeente goed samenwerkt met bijvoorbeeld zorgorganisaties en een goed zorgsysteem opzet. Je kunt ook wijkbewoners met elkaar in contact brengen en elkaar laten helpen, met een professional op de achtergrond. Hier zijn nog wel een paar slagen in te maken.”

 

Door: Mariëtte Bliekendaal