Delft van boven

Juriaan Huisman

Bestuurslid

Mijn naam is Jurriaan, geboren in 1988 in Dordrecht, maar opgegroeid in een dorp in de buurt van Kinderdijk. In 2008 ben ik voor mijn studie Natuurkunde naar Delft verhuisd en niet meer weggegaan. Momenteel woon ik met mijn vrouw in de Hof van Delft en werk ik bij Eneco als data engineer. In die rol houd ik mij onder andere bezig met geografische data voor de uitbreiding van het warmtenetwerk en een applicatie die klanten hun verbruik toont.
Tijdens mijn studie ben ik lid geworden van GroenLinks. Daarbij was het veranderende klimaat aanvankelijk mijn drijfveer, maar ik merkte ook dat ik steeds maar één kant van Delft zag (de studentenkant) en wilde meer betrokken zijn bij wat er nog meer speelde in onze stad. GroenLinks bleek een logische keuze en sindsdien zet ik me actief in. Eerst als fractiemedewerker en momenteel als algemeen bestuurslid.
Dat het klimaat aan het veranderen is, kan niemand nog ontkennen. We merken dat duidelijk aan de toenemende gemiddelde temperaturen, zachte winters en droge zomers. Ik vind het belangrijk dat wij op lokaal en landelijk niveau de juiste keuzes maken om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Het is daarbij minstens even belangrijk dat we oog houden voor wat betaalbaar is en voor wie - we zijn tenslotte groen, maar ook links! De omslag naar een duurzame economie brengt gelukkig niet alleen maar kosten met zich mee. Er ontstaan ook veel nieuwe kansen, al die zonnepanelen moeten geïnstalleerd worden, de windmolens op zee moeten onderhouden worden, nieuwe batterijen moeten ontwikkeld worden, nieuwe warmtenetten moeten aangelegd worden. Allemaal kansen waar wij ons in Delft mee bezighouden!
Ik vind dat GroenLinks zich in Delft moet blijven inzetten voor een groene en eerlijke stad. Gelukkig zie ik dat wij al positief bijdragen aan deze punten. Zo hebben onze fractie en wethouder zich hard gemaakt voor goede schuldhulpverlening door middel van "incassovrije wijken", maar ook voor een autovrije binnenstad en minder vrachtverkeer door stadsdistributie. Als bestuurslid hoop ik ook mijn bijdrage te kunnen leveren aan een groen en eerlijk Delft.