Delft van boven

Erica Radelaar

Voorzitter

Ik ben lid geworden van GroenLinks omdat ik graag wil bijdragen aan een gezonde en mooie toekomst voor ons allen; de enige weg daar naar toe is voor mij groen & duurzaam en divers & inclusief. Als bestuurslid van GroenLinks Delft kan ik me hiervoor inzetten op lokaal niveau. In een nieuwe bestuurssamenstelling willen we bouwen aan een goed en professioneel bestuur dat de fractie goed kan ondersteunen, vrijwilligers en leden kan werven en enthousiasmeren en de verbinding met de stad kan (blijven) maken. Dit doen we door open dialoog en informatieuitwisseling  te stimuleren en te ondersteunen bijvoorbeeld in de werkgroepen maar ook door het organiseren van activiteiten voor leden en sympathisanten zoals politieke cafés en huiskamersessies. 
Inmiddels woon en werk ik al ruim 20 jaar met veel plezier in Delft. Ik woon in de wijk Hof van Delft met mijn studerende dochter. Daarvoor heb ik veel gezworven, binnen en buiten Nederland, maar ik ben nu wel geland – Delft is ‘mijn stad’. Ik werk ook alweer 15 jaar als HR professional in verschillende functies bij de Technische Universiteit Delft. Ik ervaar de universiteit als een soort stad binnen de stad. De thema’s en dynamiek van de universiteit zie ik ook terug in de stad: internationale gemeenschap, wetenschap en innovatie, vooruitstrevend en divers. Momenteel verdeel ik mijn tijd als senior HR adviseur tussen de TU Delft en de Universiteit Leiden. Mijn kracht zit in het structureren en kaders scheppen, maar vooral in het bij elkaar brengen van verschillende mensen met verschillende belangen, van studenten tot en met wetenschappers, en de gemeenschappelijke delers vinden zodat we samen weer een stapje verder kunnen.  Verbinden: dat doe ik graag – ook in Delft met GroenLinks.