Doe mee

Er zijn verschillende mogelijkheden om actief te zijn bij GroenLinks Delft. Of je je nou wil mengen in de lokale politiek of dat je graag je kennis deelt op een specifiek onderwerp, iedereen is van harte welkom om op haar of zijn eigen wijze mee te doen. Voor vragen aan de fractie kun je een mail sturen naar l.vonk@groenlinksdelft.nl.

Vrijwilligersvacatures

Voor de aankomende Provinciale en Europese verkiezingen zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Werkgroepen
GroenLinks Delft telt op dit moment vijf werkgroepen die de fractie ondersteunen bij raadsvoorstellen, het ontwikkelen van ideeën en voorstellen rond specifieke actuele thema's, en het organiseren van acties of andere activiteiten op hun beleidterrein. Werkgroepen kennen een vaste kern en een schil van incidenteel beschikbare mensen. Er wordt gewerkt op basis van projecten die draaien rondom het thema van de werkgroep. De projecten hebben een duidelijke doelstelling en een duidelijk begin en eind. Zodoende weet iedereen waaraan begonnen wordt en waar naartoe wordt gewerkt. Heb je interesse? Neem dan contact op met een van de contactpersonen hieronder:

 • Werkgroep Sociaal Domein:
  Over alles op het gebied van Links. De werkgroep houdt zich bezig met thema's uit het sociale domein: WMO, Participatiewet en Jeugdwet. Met thema’s als bijvoorbeeld dagbesteding, ZZP-ers in de zorg, social return of jeugdzorg.

  Contactpersoon:
  Gera Schäperclaus
  g.schaperclaus@groenlinksdelft.nl
   

 • Werkgroep Huisvesting en Wonen:
  Over volkshuisvesting en wonen. Met thema's als bijvoorbeeld woonlasten en woonruimteverdeling.

  Contactpersoon:
  Paul de Graaf
  p.degraaf@groenlinksdelft.nl
   

 • Werkgroep Wijkaanpak / Contact met de stad:
  Organiseert regelmatig bezoeken aan een wijk of aan migrantenorganisaties.

  Contactpersoon:
  Peter Paul van 't Veen
  pp.vantveen@groenlinksdelft.nl
   

 • Duurzaamheid:
  Duurzaamheid werkt iets anders dan de andere werkgroepen, d.w.z. we werken niet vanuit een werkgroep, maar per onderwerp  wordt een tijdelijke groep gevormd met mensen die op dat onderwerp mee willen denken en doen. De onderwerpen gaan over duurzaamheid in de brede zin. We kijken naar duurzame inrichting van de ruimte (groen, blauw), mobiliteit, energie en ook over thema’s als bijvoorbeeld milieueducatie (Papaver, kinderboerderij). Kijk in de nieuwsbrief voor de actuele stand van zaken.

  Contactpersoon:
  Frank van Vliet
  f.vanvliet@groenlinksdelft.nl